INVESTORTJENESTERGENERALFORSAMLING

Generalforsamlinger

Innkalling og øvrigedokumenter til Generalforsamlingen sendes ut til aksjonærene elektronisk påe-post og gjøres tilgjengelig via link til selskapets internettsider. Dette eri henhold til Selskapets vedtekter.

Dersom dokumenter ønskesettersendt, vennligst ta kontakt med Selskapet via post@eeld.no.

Aksjonærrapport 4. kvartal 2018
Aksjonærrapport 4. kvartal 2018Read More...
Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2018Read More...
Nyheter
Salg av aksjer i EELD AS
Salg av aksjer i EELD ASRead MoreRead More...
Prospekt 5.2.15
Prospekt EELDRead MoreRead More...
Send mail to friend Add to favorite Print
Design by: SMART solutions Developed by:Assist2net
EELD S�k